SUS Team

Een SUS-team bestaat uit ervaren, sociale en verbaal sterke particuliere (horeca)beveiligers die in een bepaald gebied het uitgaanspubliek vroegtijdig sussen, corrigeren en wijzen op de (gedrag)regels. Een goed functionerend SUS-team signaleert misstanden en weet deze snel en op een vriendelijke maar effectieve wijze te voorkomen of te verhelpen.

Doel en Doelgroep

SUS-teams richten zich op uitgaanspubliek dat overlastgevend en normoverschrijdend gedrag (dreigt te) vertonen. Iedereen die voor overlast zorgt, wordt aangesproken.Het doel is om een veilige uitgaansomgeving te creëren door overlast in een uitgaansgebied (openbare ruimte) tijdens het uitgaan vroegtijdig en gericht aan te pakken.

Werkzame bestanddelen

Het voordeel van de SUS-teams is dat ze kunnen sussen zodat situaties niet uit de hand lopen. De veronderstelling is dat door een verhoogde pakkans en het vroegtijdig sussen, corrigeren en aandacht vragen, potentiële daders minder snel tot het plegen van delicten overgaan.

SUS-teams zijn niet bevoegd om in te grijpen. Ze maken het uitgaanspubliek vroegtijdig bewust van het overlastgevende karakter van hun gedrag. Op die manier werken ze aanvullend op en ter ondersteuning van de politie en gemeente. Bovendien hebben ze een positieve invloed op de samenwerking tussen politie en particuliere beveiligers.

Veiligheidsprijs

In 2005 mochten wij van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing de veiligheidsprijs in ontvangst nemen voor het SUS team in Scheveningen. Wij hebben als bedrijf dit SUS team opgestart in samenwerking met Politie en Horecaondernemers in Scheveningen, waarbij dit concept is uitgerold naar diverse andere gemeenten in Nederland. Binnen onze organisatie hebben wij een vaste groep beveiligers voor deze taken.  Deze groep wordt door ons intern opgeleid. Tijdens de opleiding leggen wij vooral de nadruk op ‘hoe om te gaan met agressie’ en ‘communicatie’.

 

SUS Team

Een SUS-team bestaat uit ervaren, sociale en verbaal sterke particuliere (horeca)beveiligers die in een bepaald gebied het uitgaanspubliek vroegtijdig sussen, corrigeren en wijzen op de (gedrag)regels. Een goed functionerend SUS-team signaleert misstanden en weet deze snel en op een vriendelijke maar effectieve wijze te voorkomen of te verhelpen. Doel en…

Lees meer